hkz

Sta Op is ANBI

Sta op Zorg is een Algemeen Nut Beogende Instelling en mag het ANBI-keurmerk dragen. Omdat Sta op Zorg in het bezit is van een ANBI verklaring zijn giften aan Sta op Zorg voor de belasting aftrekbaar. U kunt ons daarom ook terugvinden op de ANBI- website (www.anbi.nl) onder de naam ‘Stichting Sta Op Zorg'.

U als donateur en/of begunstigde heeft er belang bij inzicht te hebben in het functioneren van een ANBI goed doel. Daarom publiceren we belangrijke informatie overzichtelijk op een rij:

Officiële naam:
Stichting Sta Op Zorg

KVK nummer: 
Sta Op Zorg is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22064054 (RSIN 003827197).

Bestuur
Sta Op Zorg is onderdeel van Concern De Hoop. De Hoop ggz, centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening, is de moederstichting met in het land diverse dochterorganisaties. Het bestuur van Sta Op Zorg legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van De Hoop.

Doelstelling volgens de statuten: 
Sta Op Zorg verleent vanuit christelijke visie deskundige hulp en verschaft informatie en advies, in het bijzonder aan diegenen die door verslaving in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te raken. De doelstelling van Sta Op Zorg staat uitgebreider beschreven in de Statuten, zie hiervoor de link onderaan dit artikel.

Het beloningsbeleid van de instelling:
Voor medewerkers van Sta op Zorg geldt de CAO ggz.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In het Jaardocument De Hoop 2012 vindt u een actueel verslag van de activiteiten van Sta op Zorg, alsmede de balans en de staat van baten en lasten. Het Jaardocument kunt u lezen via de link onderaan dit artikel.

Actuele beleidsplan:
In het Jaarwerkplan 2013 zijn de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan beschreven. Via de link onderaan dit artikel kunt u het Jaarwerkplan lezen.

Vorige »