hkz

Luisterlijn 'Samen Sterk'

Via het telefoonnummer (078) 611 49 33 zijn wij, in samenwerking met een aantal andere christelijke organisaties voor verslavingszorg, ook buiten kantooruren om bereikbaar voor het bieden van een ‘luisterend oor’.

Onze vrijwilligers binnen dit platform zijn afkomstig vanuit o.a. HopeAlive, Sta op Zorg, Stay Clean, Teen Challenge, Victory Outreach (Rotterdam) en WayPoint (Kampen en Urk). Samen willen we bereikbaar zijn om te luisteren, mee te denken en eventueel door te verwijzen of een contact met de professionele hulpverlening tot stand te brengen

De naam van deze dienst was niet moeilijk te bedenken: Luisterlijn ‘Samen Sterk’. Daarin mogen we er voor en met elkaar zijn.

Vorige »