hkz

Straathoekwerk

Twee straathoekwerkers van Sta Op Zorg gaan elke week in Vlissingen op pad. Hun doel is om contacten te leggen en een relatie op te bouwen met mensen die op straat leven. Waar nodig zullen zij ondersteuning bieden en eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Het uitgangspunt van het straathoekwerk is oog te hebben voor de medemens die op straat leeft. Het opbouwen van een relatie gebeurt zonder verwachtingen en zonder te oordelen. "Anderen waren bereid mij verder te helpen en een overwinning te behalen op de drank. Verandering is ook voor andere mensen mogelijk. Als straathoekwerker van Sta Op Zorg wil ik daar graag met anderen over spreken," zegt Huib Cornelisse, straathoekwerker van Sta Op Zorg.
  
De straathoekwerkers houden er rekening mee dat niet iedereen (in eerste instantie) openstaat voor contact. Cornelisse: "De doelgroep leeft vaak bij de dag en heeft vaak geen verwachtingen over de toekomst. Door het opbouwen van de vertrouwensrelatie kunnen wij als straathoekwerker met hen spreken over de toekomst. Als iemand wil stoppen met zijn of haar verslaving of hulp wil aanvaarden voor (psychosociale) problemen, bekijkt hij/zij samen met ons wat de mogelijkheden zijn en zal waar nodig contact worden gelegd met externen."

Vorige »