hkz

Informatie over...

Hier vind je meer informatie over verslaving en verslavende middelen. Ook vind je hier meer informatie over de situatie in Zeeland omtrent verslaving.Vind je niet de informatie die je zoekt of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Sta Op Zorg via info@staopzorg.nl
Lees verder »

Wanneer ben je verslaafd?

Voordat je kunt bepalen wanneer je verslaafd bent, moeten we duidelijk maken wat we verstaan onder verslaving. Ben je (nog) niet verslaafd als je elke dag zeven glazen alcohol drinkt maar bij acht glazen wel- Veel mensen zouden graag zo'n criterium hanteren maar dat is te simpel. De vraag die je......
Lees verder »

Verslaving in Zeeland

Voor Zeeland zijn vooralsnog geen precieze cijfers bekend over het aantal verslaafden.Wel kan een aantal aannames worden gemaakt, waarbij de landelijke cijfers het uitgangspunt zijn. Naar schatting 7 tot 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft te maken met alcoholmisbruik of -verslaving. Zo'n......
Lees verder »

Drugs

LSD
Methadon
Heroïne
Cannabis
Ecstasy (XTC)
Cocaïne
Speed en amfetaminen
Alcohol
Tabak

Vorige »