hkz

Preventie Sta Op Zorg

Sta Op Zorg wil niet alleen problemen oplossen maar ze ook helpen voorkómen. Daarom biedt Sta Op Zorg preventie en voorlichting voor jongeren en opvoeders. Het doel van preventie is ongezond gedrag en problemen op jonge leeftijd te voorkomen. Daarbij spelen opvoeders een belangrijke rol.

Nodig ons uit
Door middel van voorlichting wil Sta Op Zorg opvoeders bewust maken van de leef- en belevingswereld van jongeren en informeren over verslavende middelen. Wil je een preventiebijeenkomst organiseren en een spreker van Sta op Zorg uitnodigen- Neem dan contact met ons op via info@staopzorg.nl.

 

Vorige »