hkz

Sta Op Zorg afdeling De Hoop ggz christelijke ggz voor Zeeland

Sta Op Zorg biedt christelijke hulpverlening aan mensen

met verslavingsproblemen. Daarnaast biedt Sta Op Zorg

hulp aan mensen met angst- of stemmingsklachten, trauma

of persoonlijkheidsproblematiek.

 

Sta Op Zorg helpt door middel van ambulante individuele gesprekken,

groepsbehandeling of toeleiding naar klinische opname. Naast behandeling

biedt Sta Op Zorg straathoekwerk en heeft Sta Op Zorg een inloophuis.

Sta Op Zorg is onderdeel van De Hoop GGZ in Dordrecht. De Hoop is een

door de overheid erkende instelling voor de geestelijke gezondheidszorg.

Behandelingen worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

Alle medewerkers van Sta Op Zorg zijn christen. De christelijke identiteit

uit zich in de manieren van denken en doen van de medewerkers. Sta Op

Zorg gelooft dat er hoop is voor iedereen. Ieder mens is waardevol. God

heeft ieder mens gewild en Hij heeft een bedoeling met ieders leven. Voor

elk individu is genezing en herstel mogelijk. Christen zijn of worden is geen

voorwaarde om hulp te krijgen. Sta Op Zorg verwacht wel dat de hulpvrager

respect heeft voor haar christelijke visie.

 

Vorige »